HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5 + 6
  • Bài 7
  • Bài 8 + 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 11. BÀI TOÁN THỰC TẾ

Bài 03. Bài toán trồng cây.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 260


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán trồng cây.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào