HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 01. SỐ, CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN

Bài 14. Tính giá trị biểu thức chứa phân số (Phần 2)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 835


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Tính giá trị biểu thức chứa phân số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính video bài giảng:
- Clip "Bài 6" (03:45):
\[\left( {\frac{1}{2} + 1} \right) \times \left( {\frac{1}{3} + 1} \right) \times \left( {\frac{1}{4} + 1} \right) \times ... \times \left( {\frac{{99}}{{100}} + 1} \right)\]
\[ = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times ... \times \frac{{98}}{{98}} \times \frac{{100}}{{99}}\]
Sửa thành
\[\left( {\frac{1}{2} + 1} \right) \times \left( {\frac{1}{3} + 1} \right) \times \left( {\frac{1}{4} + 1} \right) \times ... \times \left( {\frac{{99}}{{100}} + 1} \right)\]
\[ = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times ... \times \frac{{99}}{{98}} \times \frac{{100}}{{99}}\]
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào