HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 01. SỐ, CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN

Bài 11. So sánh phân số (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 963


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:So sánh phân số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
Lưu ý: Trong BT6, GV đánh nhầm số thứ tự các phân số nên sắp xếp sai. Các em sửa lại thành \[\frac{1}{5}<\frac{2}{5}<\frac{5}{8}<\frac{7}{11}<\frac{9}{11}<\frac{13}{15}\]

Chưa có thông báo nào