HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3 + 4 + 5
  • Bài 6 + 7
  • Bài 8 + 9 + 10
  • Bài 11 + 12 + 13
  • Bài 14 + 15 + 16
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 04. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ. PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

Bài 01. Dấu hiệu chia hết cho một số (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 598


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Dấu hiệu chia hết cho một số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào