HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2 + 3 + 4
  • Bài 5 + 6 + 7
  • Bài 9 + 10 + 11 + 12
  • Bài 13 + 14 + 15
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 04. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ. PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

Bài 02. Dấu hiệu chia hết cho một số (Phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 549


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Dấu hiệu chia hết cho một số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào