HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 10. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Bài 1. Phương pháp tính ngược từ cuối (tiếp)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 191

Chưa có thông báo nào