HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn

Nhấn để bật tiếng

CHỦ ĐỀ 08. HÌNH HỌC

Bài 04. Tính tỉ số diện tích của tam giác (Phần 1) (tiếp)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 28

Chưa có thông báo nào