HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 01. SỐ, CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN

Bài 17. Tính giá trị biểu thức chứa số thập phân.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.762


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tính giá trị biểu thức chứa số thập phân.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN dùng cho cả 2 bài: bài 17 và bài 17 (tiếp)

Chưa có thông báo nào