Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Tính đơn điệu của các hàm lượng giác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số lượng giác và đồ thị

Khảo sát hàm lượng giác cơ bản (P2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 11.596

Chưa có thông báo nào