Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Thiết diện song song với một đường cho trước

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 453

Chưa có thông báo nào