Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Dạng 1
    • BT1
    • BT2
    • BT3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số liên tục

Dạng toán xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, khoảng, đoạn

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 123

Chưa có thông báo nào