Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
 • Số học
  • BT1
  • BT2
  • BT3
 • Hình học
  • BT1
  • BT2
 • Nghiệm của PT
  • BT1
  • BT2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cấp số nhân

Xác định các yếu tố có tính chất cấp số nhân

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 241

Chưa có thông báo nào