Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1, 2, 3
  • VD4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Một số dạng phương trình lượng giác nâng cao

Một số dạng phương trình lượng giác nâng cao (P1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.763

Lưu ý: BTTL dùng chung cho P1&P2

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG:
+ Ở clip 3, BT5, phút thứ 6:40, thầy giáo chia nhầm $$k2\pi $$ cho 6 (đúng phải chia cho 3) nên nghiệm của phương trình $$\sin 3x = 1$$ và $$\sin 3x = -1$$ chưa chính xác.
Các em sửa lại thành: $$\sin 3x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{6} + \frac{{k2\pi }}{3}$$
và $$\sin 3x = 1 \Leftrightarrow x = - \frac{\pi }{6} + \frac{{k2\pi }}{3}$$ nhé
+ Ở clip 3, BT5, phút thứ 13:25, thầy nói nhầm lấy hợp của hai họ nghiệm, đúng phải là lấy giao và bằng \[x = k2\pi \] Khi đó chỉ có 1 điểm biểu diễn nghiệm và đáp án cần chọn là D
Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào