Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nhị thức Newton

Dạng toán tìm hệ số lớn nhất trong khai triển

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 553

Chưa có thông báo nào