Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
 • Quy tắc cộng
  • BT1
  • BT2
 • Quy tắc nhân
  • BT3
 • Bài toán tổng hợp
  • BT1
  • BT2
 • Công thức Becnuli
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Biến cố và xác suất của biến cố

Dạng toán sử dụng quy tắc tính xác suất

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 973

Chưa có thông báo nào