Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đạo hàm của hàm lượng giác

Một số ví dụ minh họa

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 65

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG: ở clip 2, BT8, phút thứ 12:00, thầy giáo tính sai đạo hàm của \[{{{\sin }^2}3x}\], các bước giải tiếp theo như sau:

\[y' = \frac{{{{\left( {{{\sin }^2}3x} \right)}^\prime }}}{{{{\cos }^2}\left( {{{\sin }^2}3x} \right)}} + \cos \left( {\cos x} \right).\left( { - \sin x} \right)\]
\[ = \frac{{6\sin 3x\cos 3x}}{{{{\cos }^2}\left( {{{\sin }^2}3x} \right)}} - \sin x.\cos \left( {\cos x} \right)\]
\[ = \frac{{3\sin 6x}}{{{{\cos }^2}\left( {{{\sin }^2}3x} \right)}} - \sin x.\cos \left( {\cos x} \right)\]


Chưa có thông báo nào