Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát kiến thức lớp 10& 11 về lượng giác
  • Tập xác định của hàm số
  • Bài tập 1
    • Ý a, b
    • Ý c, d
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số lượng giác và đồ thị

Tập xác định của hàm số lượng giác (P1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 9.506

Chưa có thông báo nào