Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tìm ảnh của điểm - đường thẳng
  • 2. Tìm ảnh của đường tròn
  • 3. Bài toán xác định tâm đối xứng
  • 4. Bài toán chứng minh hàm số đối xứng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phép đối xứng tâm

Một số ví dụ minh họa

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.657

Chưa có thông báo nào