Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cấp số nhân

Tổng của cấp số nhân

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 307

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG: Ở clip 2, VD1, thầy giáo tính thiếu số hạng của tổng S. Tổng S gồm n + 1 hạng tử do đó

\[S = 1.\frac{{1 - {{\left( {\frac{1}{3}} \right)}^{n + 1}}}}{{1 - \frac{1}{3}}} = \frac{3}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{3}} \right)}^{n + 1}}} \right] = \frac{3}{2} - \frac{1}{{{{2.3}^n}}}\]
Các em chú ý sửa lại cho đúng nhé. Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào