Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Tìm ảnh của điểm - đường thẳng - đường tròn
  • Bài toán xác định góc quay
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phép quay

Một số ví dụ minh họa

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.724

Chưa có thông báo nào