Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán: PT, BPT chứa yếu tố đạo hàm
  • BT1
  • BT2
 • Bài toán: Đẳng thức, biểu thức chứa đạo hàm
  • BT1
 • Bài toán: Ứng dụng tính giới hạn
  • PP chung
  • BT1
  • BT2, 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Luyện tập về đạo hàm

Các bài toán liên quan đến đạo hàm

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 99

Chưa có thông báo nào