Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Dạng toán tính tổng sử dụng nhị thức Newton
    • BT1
    • BT2
    • BT3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nhị thức Newton

Dạng toán tính tổng sử dụng nhị thức Newton

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 915

Chưa có thông báo nào