Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1. Xác định các số hạng của dãy
  • Lí thuyết & BT1
  • BT2
 • Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát qua hệ thức truy hồi
  • Loại 1
  • BT1
  • Loại 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Dãy số

Xác định các số hạng và số hạng tổng quát của dãy số

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 608


ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG: Ở clip 5, phút thứ 11:33, ví dụ 1, thầy biến đổi nhầm dòng 2n + 1, các em sửa lại như sau
\[\begin{gathered} 2n + 1 = a{n^2} + bn - a{\left( {n - 1} \right)^2} - b\left( {n - 1} \right) \hfill \\ \Leftrightarrow 2n + 1 = 2an - a + b \hfill \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} 2 = 2a \hfill \\ 1 = - a + b \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} a = 1 \hfill \\ b = 2 \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \end{gathered} \]

Kết quả a = 1 và b = 2 vẫn giữ nguyên nên phần còn lại của ví dụ vẫn đúng. Các em chú ý sửa lại vào vở ghi của mình. Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào