Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Sử dụng định nghĩa về đạo hàm
    • BT 1 (ý a, b)
    • BT 1 (ý c, d)
  • Dạng 2. Giới hạn của hàm số tại điểm x thuộc TXĐ
    • BT1, 2, 3
    • BT 4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giới hạn của hàm số

Các dạng toán về giới hạn hàm số cơ bản

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 102

Chưa có thông báo nào