Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • I. Nhận dạng
  • II. Bài tập vận dụng
    • VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình thuần nhất với sin x và cos x

Phương trình thuần nhất với sin x và cos x

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 5.358

Chưa có thông báo nào