Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Mặt phẳng
  • Biểu diễn hình trong không gian
  • Tính chất
  • Cách xác định mặt phẳng
  • Đa diện, chóp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.737

Chưa có thông báo nào