Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • PP liệt kê trực tiếp
    • VD1
    • VD2
    • VD3
    • VD4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Biến cố và xác suất của biến cố

Dạng toán sử dụng định nghĩa tính xác suất

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.297

Chưa có thông báo nào