Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Sử dụng định nghĩa
  • Dạng 2. Giới hạn của dãy số [frac{{{u_n}}}{{{v_n}}}]
    • VD1, 2
    • VD3, 4
    • VD5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giới hạn của dãy số

Các dạng toán về giới hạn của dãy số (P1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 199

Chưa có thông báo nào