Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • BT 1, 2
  • BT 3, 4, 5
  • BT 6, 7, 8
  • BT 9, 10
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Các bài toán đếm (P2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.915

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG: ở clip 2, BT4, phút thứ 7:49, trường hợp 2 "chọn mỗi hộp 1 viên" số cách chọn phải là 3.2 = 6 (3 cách chọn hộp cho viên đầu tiên và 2 cách chọn hộp cho viên thứ 2)

Vậy kết quả cuối cùng là 540 cách

Chưa có thông báo nào