Học tốt Toán 11 - Thầy Tùng, Thầy Hà, Thầy Thiệu

  Mục lục bài giảng
  • BT 6, 7
  • BT 8, 9, 10
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nhị thức Newton

Dạng toán tìm hệ số của số hạng chứa x^i (P2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.361

Chưa có thông báo nào