Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Các khái niệm
  • Ma trận vuông con
  • Định thức của ma trận vuông
  • Ví dụ
  • Cách tính nhanh định thức của ma trận vuông cấp 3
 • Các tính chất của định thức
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 3. Định thức (Phần 01)

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 7.445


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp các khái niệm khác về ma trận - định thức như: ma trận vuông con; định thức của ma trận vuông; tính chất của định thức.
 • Cung cấp cách tính nhanh định thức của ma trận vuông cùng những ví dụ minh hoạ cụ thể cho học phần này.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài

Chưa có thông báo nào