Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Cách tìm giá trị riêng của ma trận
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Cách tìm vec-tơ riêng của ma trận
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 08. Giá trị riêng - Vectơ riêng của ma trận (Phần 02)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 2.942

Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệu cách tìm Vec-tơ riêng, giá trị riêng của ma trận
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào