Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • II. Tính chất
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 05. Ánh xạ tuyến tính

Bài 01. Đại cương về ánh xạ tuyến tính (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.214

Tóm tắt nội dung:
  • Bài giảng giới thiệu tiếp về Ánh xạ tuyến tính một trong những kiến thức nền tảng của đại số tuyến tính
  • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào