Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Quy ước cách nhân 1 ma trận với 1 vecto
  • Khái niệm về giá trị riêng - Vecto riêng của một ma trận
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 08. Giá trị riêng - Vectơ riêng của ma trận (Phần 01)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.039

Tóm tắt nội dung:
  • Bài giảng giới thiệu các khái niệm về Vec-tơ riêng, giá trị riêng của ma trận
  • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào