Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Nhận dạng đường bậc 2
  • Đường bậc hai
  • Cách nhận dạng đường bậc 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 06. Dạng toàn phương

Bài 3. Dạng toàn phương trên không gian vec-tơ V (Phần 3)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 1.228


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệu tiếp dạng toàn phương: đường bậc hai
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.

Chưa có thông báo nào