Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo dựa vào ma trận phụ hợp
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo dựa vào biến đổi sơ cấp
  • Quy tắc
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 6. Ma trận nghịch đảo (Phần 02)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 4.441


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp thêm các ví dụ để tìm ma trận nghịch đảo dựa vào ma trận phù hợp
 • Cung cấp phương pháp tìm ma trận nghịch đảo dựa vào biến đổi sơ cấp cùng hệ thống ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.
Trong VD5, thầy tính nhầm A*. Các em sửa thành $$ {{A}^{*}}=\left[ \begin{matrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \\ \end{matrix} \right] $$ và tự tính toán lại các thông số sau


Chưa có thông báo nào