Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Ví dụ 1
  • Chứng minh tiên đề 1 - 3
  • Chứng minh tiên đề 4 - 6
  • Chứng minh tiên đề 7 - 10
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 1. Không gian vec-tơ

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 10.205


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp định nghĩa về không gian vec-tơ
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
- Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.

- Tiên đề 4, thầy ghi bị thiếu. Các em sửa thành \[\theta +x=x+\theta =x\] nhé

Chưa có thông báo nào