Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tổng quan về hệ phương trình tuyến tính
  • Dạng tổng quát
  • Dạng phương trình ma trận của HPTTT
  • Nghiệm của HPTTT
  • Điều kiện tồn tại nghiệm của HPTTT
  • Ví dụ
  • Hệ phương trình tuyến tính cơ sở
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03. Hệ phương trình tuyến tính

Bài 03. Hệ phương trình tuyến tính (Phần 01)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 5.818


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp kiến thức mới: Hệ phương trình tuyến tính: dạng tổng quát, dạng ma trận, nghiệm, điều kiện tồn tại nghiệm.
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.


Chưa có thông báo nào