Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Không gian con
  • Lý thuyết
 • Các ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 2. Không gian con và hệ sinh (Phần 1)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 7.593


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng các khái niệm mới về không gian con hệ sinh
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.


Chưa có thông báo nào