Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Không gian con
  • Lý thuyết
 • Các ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 2. Không gian con và hệ sinh (Phần 1)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 8.541


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng các khái niệm mới về không gian con hệ sinh
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.


Chưa có thông báo nào