Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Phân loại ánh xạ (tiếp)
    • Song ánh
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 01. Ánh xạ

Bài 3. Ánh xạ (Phần 03)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.533


Tóm tắt nội dung:
  • Bài giảng giới thiệu tiếp các tính chất về song ánh
  • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình cùng phương pháp giải chi tiết giúp các bạn làm quen với các dạng bài thường gặp trong đề thi ở trường.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các bạn cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài

Chú ý: Thầy có chút nhầm lẫn trong VD2 01. Các em sửa thành $$y>0$$ nhé

Chưa có thông báo nào