Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Các phép toán trên ma trận
  • Nhân một số với một ma trận
  • Cộng hai ma trận
  • Nhân hai ma trận
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3
  • Một số chú ý
 • Các phép biến đổi trên ma trận
  • Các phép biến đổi
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 2. Ma trận (Phần 02)

Độ dài: 93 phút - Số lượt học 6.286

Tóm tắt nội dung:

 • Bài giảng cung cấp các phép toán về ma trận như: cộng hai ma trận; nhân hai ma trận cùng các phép biến đổi trên ma trận
 • Hướng dẫn phương pháp giải của những dạng bài tập cơ bản
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài
Trong bài 2b (BTTL) thầy bị nhầm dấu kết quả. Các em đổi ngược lại dấu giúp thầy nhé

Chưa có thông báo nào