Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa ma trận
 • Ma trận không
 • Hai ma trận bằng nhau
 • Ma trận chuyển vị
 • Ma trận vuông
 • Ma trận tam giác
 • Ma trận chéo
 • Ma trận đơn vị
 • Ma trận đối xứng
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 1. Ma trận (Phần 01)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 6.551

Tóm tắt nội dung:

 • Bài giảng giới thiệu các khái niệm cơ bản đầu tiên về ma trận và các dạng ma trận cơ bản
 • Hướng dẫn phương pháp giải của những dạng bài tập cơ bản 
Lưu ý: 
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài

Chưa có thông báo nào