Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Các ví dụ
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 07. Ma trận chuyển cơ sở

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 10.944

Tóm tắt nội dung:
  • Bài giảng giới thiệu về Ma trận chuyển cơ sở một trong những kiến thức trọng tâm hay thi
  • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào