Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • I. Hạng của 1 họ vec-tơ
  • Định nghĩa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 05. Số chiều và cơ sở của không gian con sinh bởi 1 họ véc-tơ(Phần 1)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 3.309

Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệu các khái niệm về Hạng của 1 họ vec-tơ, số chiều và cơ sơ của không gian vec-tơ
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào