Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tổng quan về ma trận của ánh xạ tuyến tính
  • Định nghĩa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Ma trận của toán tử tuyến tính thông qua phép đổi cơ sở
  • Định lý
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 05. Ánh xạ tuyến tính

Bài 03. Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 3.193


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp các kiến thức về Ma trận của ánh xạ tuyến tính một trong những kiến thức trọng tâm của đại số tuyến tính
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý: 
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.

Chưa có thông báo nào