Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Các định luật
 • Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo dựa vào ma trận phụ hợp
  • Định lí và nguyên tắc tìm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 5. Ma trận nghịch đảo (Phần 01)

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 5.921


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp các kiến thức đầu tiên về ma trận nghịch đảo như định nghĩa và các định lí liên quan.
 • Cung cấp phương pháp và nguyên tắc tìm ma trận nghịch đảo dựa vào ma trận phù hợp
 • Cung cấp hệ thống ví dụ minh hoạ điển hình.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.

- VD3, thầy tính nhầm $$2B-C$$ các em sửa thành $$ \left( \begin{matrix} 3 & 7 & -2 \\ 8 & -9 & 6 \\ 4 & 2 & -1 \\ \end{matrix} \right) $$

Chưa có thông báo nào