Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Các định luật
 • Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo dựa vào ma trận phụ hợp
  • Định lí và nguyên tắc tìm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 5. Ma trận nghịch đảo (Phần 01)

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 5.502


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp các kiến thức đầu tiên về ma trận nghịch đảo như định nghĩa và các định lí liên quan.
 • Cung cấp phương pháp và nguyên tắc tìm ma trận nghịch đảo dựa vào ma trận phù hợp
 • Cung cấp hệ thống ví dụ minh hoạ điển hình.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.

- VD3, thầy tính nhầm $$2B-C$$ các em sửa thành $$ \left( \begin{matrix} 3 & 7 & -2 \\ 8 & -9 & 6 \\ 4 & 2 & -1 \\ \end{matrix} \right) $$

Chưa có thông báo nào