Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tổng quan về dạng toàn phương
  • Khái niệm
  • Ví dụ
 • Rút gọn dạng toàn phương
  • Phương pháp biến đổi sơ cấp ( Lagrange)
  • Ví dụ 1
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 06. Dạng toàn phương

Bài 3. Dạng toàn phương trên không gian vec-tơ V (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.219


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệu về Dạng tuyến toàn phương trên một không gian một trong những kiến thức nền tảng của đại số tuyến tính
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.

Chưa có thông báo nào