Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Cơ sở của không gian véc tơ
  • Định nghĩa
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3
  • Định lý
 • Số chiều của không gian véc tơ
  • Định nghĩa
  • Tính chất 1
  • Tính chất 2
  • Tính chất 3 - 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 4. Số chiều và cơ sơ của không gian vec-tơ

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 4.659

Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệu các khái niệm về Số chiều và cơ sơ của không gian vec-tơ
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào