Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tính định thức bằng phương pháp biến đổi sơ cấp
  • Cách tính
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Tính định thức bằng phương pháp biến đổi theo dòng hoặc cột
  • Cách tính
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 02. Ma trận - Định thức

Bài 4. Định thức (Phần 02)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 6.085


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp các phương pháp tính định thức bằng biến đổi sơ cấp và biến đổi theo dòng, cột
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ hết sức cụ thể cho từng loại phương pháp cũng như các lưu ý khi làm bài tập.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài
Trong clip 02 (từ 10p34) thầy tính nhầm \[\left( { - 2} \right){d_2} + {d_4} \to {d_4}\] các em tính đúng \[\left( { - 3} \right){d_2} + {d_4} \to {d_4}\] và tính toán tiếp đoạn sau nhé

Chưa có thông báo nào