Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • 1. Định nghĩa
 • 2. Ví dụ minh họa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 3. Họ vec-tơ độc lập tuyến tính - Phụ thuộc tuyến tính

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 5.969

Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệucác khái niệm về họ vec-tơ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính.
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào